ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович [23. 1(4. 2). 1881, Верхний кыш., Бах-мутск у., азыркы Ворошиловград обл.— 2. 12. 1969, Москва] — сов. мамлекеттик, партиялык ж-а аскер ишмери. Сов. Союз. Маршалы (1935), эки жолу Сов. Союз. Баатыры (1956, 1968), Соц. Эмг. Баатыры (1960). 1903-жылдан КПСС мүчөсү. Темир жолчунун үй-бүлөсүнөн. 1896-жылдан Юрьевск металлургия з-дунда, 1903-жылдан Луганскидеги паровоз жасоочу з-ддо иштеген. 1904-ж. Луганск большевиктер комитетине мүчө, Луганск советине пред-ль (1905). РСДРП-нин 4—5-съезддерине делегат, 1908— 17-ж. Бакуда, Петербургда, Царицын-да жашырын парт, иш жүргүзгөн. Бир нече жолу камалып, сүргүндө болгон. Февр. рев-ясынан кийин Петроград советинин мүчөсү. РСДРП (б) -нин Бүткүл росс. 7-(Апрель) конф-я-сына ж-а 6-съездине делегат. 1917-жылдын мартынан Луганск советинин ж-а шаардык думанын пред-ли. 1917-ж. ноябрда Петроград рев-ялык аскер комитетинин комиссары. Гражд. согуш жылдары Царицын аскер группасынын командачысы, Түш. фронтунун командачысына орун басар ж-а Аскер советине мүчө, 10-Армиянын командачысы, Украина ички иштер эл комиссары, Харьков аскер округунун командачысы, 14-армиянын ж-а Ички Украина фронтунун командачысы. 1-Атчандар армиясын уюштурган-дардын бири ж-а анын Аскердик рев-ячыл советинин мүчөсү. РКП (б) нин 8-съездинде «аскердик оппозицияга» кошулган. 1921-ж. партиянын 10-съез-динин делегаттар тобуна башчылык кылып, Кронштадттагы антисоветтик козголоңду басууга катышкан. 1921— 24-ж. РКП (б) БКнын Түш.-Чыгыш бюросунун мүчөсү. Түн. Кавказ аскер округунун командачысы. 1924— 25-ж. Москва аскер округуна командачы ж-а СССР аскер рев-ячыл советине мүчө. 1925—34-ж. Аскер ж-а Деңиз иштери б-ча эл комиссары ж-а СССР аскер рев-ячыл советине пред-ль, 1934—40-ж. СССР коргоо эл комиссары, 1940-жылдан СССР ЭКСтин пред-лине орун басар ж-а СССР ЭКСтин алдындагы коргоо комитетинин пред-ли. Улуу Ата Мек. согуш жылдары Мамл. коргоо комитетинин мүчөсү, Түн.-Батыш багытындагы аскерлерге башкы командачы, Ленинград фронтунун аскерлерине командачы, партизан кыймылынын башкы командачысы. 1943-ж. Тегеран конф-ясынын ишине катышкан. В. Вен-грияда Союздук контроль комиссиясынын пред-ли (1945—47), 1946—53-ж. СССР Мин. Советинин Пред-линин орун басары. 1953— 60-ж. СССР Жог. Советинин Президиумунун Пред-ли, 1960-жылдан анын Президиумуна мүчө. 1921—61-ж. ж-а 1966-жылдан КПСС БКнын мүчөсү. 1926—52-ж. КПСС БКнын Саясий бюросунун мүчөсү ж-а 1952—60-ж. КПСС БКнын Президиумунун мүчөсү. Партиянын 10—23-съезддерине делегат, СССР Жог. Советине (1—7-шайл.) депутат. МЭРДИН Баатыры. Сегиз Ленин ордени, 6 Кызыл Туу, I-дараж. Суворов ордени ж-а Өзбек ССРинин, Тажик ССРинин, ЗСФСРдин Кызыл Туу ордендери, чет өлкөлүк ордендер ж-а көптөгөн медаль, о. эле СССР мамл. герби-нин сүрөтү түшүрүлгөн ардактуу курал м-н сыйланган. Сөөгү Москвада Кызыл аянтка коюлган. Чыг.: Өмүр жөнүндө баян, 1-к-п, Фр., 1972; Оборона СССР, Избр. статьи и речи, М., 1937.

от 123