ВОРОНЕЖ КОРУГУ Воронеж обл-н-дагы Усман токоюнда 1927-ж. уюштурулган. Жалпы аянты 31 миң га. Бул коруктун милдети — суу кемчет-терин сактоо, алардын санын көбөйтүү, жашоо шартын изилдөө, токой массивин коргоо. В. к-нун бөксөлө-рүндө кызыл карагай, эмен калың чыгат. Суу жээгиндеги саздакта бай терек ж-а ольха токою өсөт. Корукта кемчеттерди эркин өстүрүү б-ча атайын тажрыйба фермасы иштейт. Бул ферма дан чыгарылган асыл тукум кемчеттер өлкөнүн бардык жерине та-ратылат. В. к-нда бугу, багыш, элик, каман ж. б. жаныбарлар бар.

от 123