ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

«ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ» — СССР ИАнын Экон. ин-тунун ил. журналы. 1948-жылдан бери ай сайын чыгат (Москвада). Журналга социализмдин саясий-экон. проблемалары, СССР ж. б. соц. Өлкөлөрдүн экон. турмушу, бурж. ж-а реви-зионисттик экон. теориялар, империализмдин жалпы кризиси, дүйнөдөгү эки системанын экон. мелдеши ж-а жаңы өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн экон. өнүгүшүнүн орчундуу маселелери тууралуу материалдар жарыяланат. Журнал партиянын агартуу системасынын угуучуларына жардам катары саясий экономия б-ча макалалар жарыялап, экономиканын түрдүү маселелери ж-дө талкуу өткөрүп турат. Тиражы 65 500 (1975).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *