«ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ» — СССР ИАнын Филос. ин-тунун ай сайын чыгуучу ил. журналы. Москвада 1947-ж. августтан бери чыгат. Жур-налда диалек. ж-а тарыхый материа-лизмдин маселелерин изилдөөнүн натыйжалары, ил. социализмдин ж-а соц. курулуштун теориялары баяндалат; социалдык өзгөрүштөргө, мад-т, логика, этика ж-а эстетика, атеизм, философия тарыхына, социологиянын өнүгүшүнө, табият таануунун жаңы-лыктарына байланыштуу негизги маселелерге филос. корутундулар жасалат; маркстик философияга жат идея-ларга ж-а теорияларга талдоо жасалган материалдар жарыяланат; философиянын ар түрдүү проблемалары б-ча талкуу жүргүзүлөт. Журнал чыгарууга сов., чет өлкөлүк философтор катышат. Тиражы 35 500 (1976).

от 123