ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

«ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ» — ад-т таануу ж-а сын маселелерине арналган ай сайын чыгуучу ил. журнал; СССР жазуучулар союзу м-н СССР ИАнын М. Горький атн. Дүйн. ад-т ин-тунун органы. 1957-жылдан бери Москвада чыгат. Негизги бөлүмдөрү: «Азыркы күн темаларына», «Теория проблемалары», «Адабият тарыхы», «Чет эл адабияты», «Жазуучунун чеберчилиги», «Жарыялоолор. Кабарлар. Эскерүүлөр», «Обзорлор жана рецен-зиялар», «Турмуш. Искусство. Сын» ж. б. Журнал кыргыз совет ад-тынын маселелерине да көңүл бурат. Тиражы 25 200 (1976).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *