ВОПРОСЫ ИСТОРИИ

«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ» — Москвада ай сайын чыгуучу ил. журнал; СССР ИАнын тарых бөлүмү м-н СССР жог. ж-а атайын орто билим берүү мин-во-сунун органы. «Историк-марксист» деген ат м-н 1926-ж. январдан чыккан. 1941-ж. «Исторический журнал» м-н бириккен. 1945-жылдан азыркы аты м-н чыгат. Башкы редакторлору: В. П. Волгин (1945—48), А. Д. Удальцов (1949—50), П. Н. Третьяков (1950—53), А. М. Панкратова (1953— 57), С Ф. Найда (1958—60), 1960-жылдан В. Г. Трухановский. Журнал-да ата мек. ж-а дүйн. тарых, тарыхый процесс теориясы, прогрессчил историография жагынан, бурж. исто-риографияны сындоо б-ча проблема-луу макалалар жарыяланат. Көлөмү 19,6 басма табак. Тиражы 25 500 (1976). Эмгек Кызыл Туу ордени м-н сыйланган (1976).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *