ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ

«ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ» — ил. тематикалык жыйнак. СССР геогр. коомунун Москва филиалы тарабынан 1946-жылдан бери чыгарылат. Журналга географиянын методикалык, физ. ж-а экон. географиянын теориялык маселелери, табигый шарттар ж-а ресурстар, физ.-геогр. ж-а экон.-геогр. райондоштуруу, калк геогра-фиясы, СССРдеги ж-а чет өлкөлөрдө-гү коомдук өндүрүштүн жайгаштырылыш проблемалары, картография-нын маселелери, геогр. илиминин тарыхы ж. б. материалдар жарыяланат. Тиражы 5200 (1974).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *