ВОЛЬФРАМ СУЛЬФИДЕ

ВОЛЬФРАМ СУЛЬФИДЕ — вольфрамдын күкүрт м-н бирикмелери: WS2, WS3. Дисульфид WS2 —кара боз түстөгү күкүм. Сууда эрибейт, HNO3 м-н HF аралашмасында ж-а жегичтердин таасиринен өзгөрөт. Трисульфид WS3 сУУДа начар, суу кычкылдардын, кар-бонаттардын ж-а жегич металлдар дын сульфиддеринин эритмелеринде жакшы эрийт. В. с. хим. реакцияда катализатор катарында колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *