ВОЛЬФРАМ КЫЧКЫЛДАРЫ

ВОЛЬФРАМ КЫЧКЫЛДАРЫ — вольфрамдын кычкылтек м-н бирикмелери: WO2, WO3. Вольфрам кош кычкы-лы WO2 — күрөң түстөгү күкүм же кристалл, сууда ж-а жегичтердин, кислоталардын суудагы эритмелеринде эрибейт, азот к-тасынын таасиринен ж-а абада ысыткандан \УОз чейин кычкылданат. WO3 — кызыл саргыч күкүм, плавик к-тасынан башка к-таларда ж-а сууда эрибейт, же-гпчтерди таасир эткенде вольфрамат-тарды пайда кылат. Ал металл түрүндөгү вольфрамды ж-а анын кар-бпддерин алуудагы сырьё, чоподон, айнектен жасалган буюмдарды боёо үчүн ж-а катализатор катарында колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *