ВОЛЬФРАМ КУИМАЛАРЫ

ВОЛЬФРАМ КУИМАЛАРЫ — негизги бөлүгү вольфрамдан турган металл куймалары. 19-к-дын 2-жарымында вольфрамдын (W) пайдалуу таасири изилденип, натыйжада негизи ЛУкар-бидинен турган абдан бекем легир-ленген вольфрамдуу болот куймалар пайда болду. 1950-жылдан баштап темп-рага туруктуу ж-а ийилгич-чо-юлгуч касиетке ээ W—Re куймалары электр вакуум приборлорунда, темп-расы 2500°Сге жеткен чөйрөдө иштөөчү термопаралык зым катары колдонула баштады. В. к. төмөнкүдөй бөлүнөт: катуу куйма, бирикмелер [торий окиси (ТЬОг) ж-а тантал кар-биди (ТаС)] м-н түзүлгөн псевдо-куй-малар ж-а Mg, Re, Cu, Ni, Ag металл-дары кошулгандагы псевдо-куймала-ры. Бул кошундулар В. к-нын ле-гарленүү, темп-рага туруктуулук, ийилгичтик сыяктуу физ. касиеттерин жогорулатып, ал куймаларды электр вакуум техникасында, ракета ж-а самолёт курууда кеңири колдонууга мүмкүндүк берди.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *