ВОЛЬФРАМ КИСЛОТАЛАРЫ — вольфрамдын үч кычкылынан (WO3) алынуучу кислоталар. Моногидрат H2WO4 — сары күкүм, сууда абдан начар, жегичтердин, аммиактын суу-дагы эритмелеринде жакшы эрийт. Муздак волъфраматтын эритмесине к-та таасир эткенде, В. к. дигидрат \¥Оз-2Н20 ак чөкмө түрүндө бөлүнөт, ал кайнатканда бат эле моногидратка өтөт. В. к. текстиль ө. ж-нда, жог. ок-тандуу бензин алууда катализатор катары колдонулат.

от 123