ВОЛЬТ

от123

Июн 26, 2020

ВОЛЬТ — Бирдиктердин ал аралык системасында (СИ) электр чыңалуу-сун, потенциалдар айырмасын ж-а электр кыймылдаткыч күчүн (экк) өлчөө бирдиги. В. биринчи жолу Парижде Электриктердин 1-эл аралык конгрессинде (1881) экк-нын практикалык бирдиги катарында кабыл алынган. Белгилениши в же v. 1 в— электр тизмегинде кубаттуулугу 1 вт болгондо 1 а туруктуу ток күчүн пайда кылуучу электр чыңалуусу. В. ита-лян физиги А. Волманын ысымынан аталган.

от 123