ВОЛЬТ-АМПЕР

ВОЛЬТ-АМПЕР — өзгөрмө токтун толук кубаттуулугунун бирдиги; е-а же VA деп белгиленет. В.-А. ампер аркылуу туюнтулган ток күчүнүн вольт аркылуу туюнтулган чыңалуу-суна болгон көбөйтүндүсү м-н аныкталып, өзгөрмө ток үчүн арналган амперметр ж-а вольтметр м-н чене-лет. Толук кубаттуулук ж-дөгү түшүнүк электр тизмегинин активдүү (UI cos ф) ж-а реактивдүү (UI sin ф) кубаттуулугун айырмалоо үчүн киргизилген, ф — ток м-н чыңалуунун ортосундагы фазалардын жылытуу бурчу. В.-А. м-н туюнтулган толук кубаттуулук — өзгөрмө токтун машинасын ж-а трансформаторлорун мү-нөздөөчү негизги чоңдуктардын бири.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *