ВОЛЫНЬ

от123

Июн 26, 2020

ВОЛЫНЬ ДӨҢСӨӨСҮ-УССРиндө Буг м-н Корчик д-ларынын ортосундагы дөңсөө. Түндүтүнөн Полесье, түш.-чыгышьгаан Кичи Полесье түздүгү ы-н чектешет. Басымдуу бийикт. 220—250 м, эң бийик жери 341 м. Жери кокту-колоттуу. Токойлуу талаа ландшафты басымдуу. В. д. кээде Подол дөцсөөсу м-н кошо Волынь-П о д о л дөңсөөсү деп да аталат.

от 123