ВОЛОДАРСКИЙ

ВОЛОДАРСКИЙ В. (өз аты-жөнү — Гольдштейн Моисей Маркович; 1891—20. 6. 1918) — рев-ячыл ишмер. 1917-жылдан Компартиянын мүчөсү. 1905-ж. Бундга кирип, андан кийин меньшевик болгон. 1908—11-ж. Волынь, Подол губ-нда рев-ячыл иш жүргүзгөн. Бир нече жолу камакка алынган. 1911-ж. Архангельск губ-на сүргүнгө айдалган. 1913-ж. Америкага эмиграцияга кетип, анда Американын соң. партиясына кирген. Биринчи дүйн. согуш убагында — интернационалист. 1917-ж. май айында Петроградда «район аралыкчыларга» кошулуп, кийинчерээк большевиктер партиясына кирген; РСДРП (б) Петербург комитетине мүчө. РСДРП(б)нин 6-съездинин делегаты. 1917-ж. сентябрда Петроград советинин президиум мүчөсү. Окт. куралдуу көтөрүлүшүнүн активдүү катышуучусу. Улуу Окт. рев-ясынан кийин басма сөз, пропаганда ж-а агит. иштери б-ча комиссар, «Красная газетасынын» редактору. Советтердин 2—4-съезддеринин делегаты. Бүткүл россиялык БАКтын Президиумунун мүчөсү. 1918-ж. 20-июнда эсерлер тарабынан өлтүрүлгөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *