ВОЛЛАСТОНИТ

ВОЛЛАСТОНИТ — силикаттар тобуна кирүүчү минерал (англ. химик У. Х. Волластондун ысмынан). Хим. форму-ласы Саз^зОэ). Триклин системасында кристаллданат. Өңү ак, кээде кызгылт, айнек сымал жаркырак. Катуу- лугу Моос шкаласы б-ча 5—5,5. Са-лышт. салм. 2,9. В. аки таш тегинин контакттуу ж-а тереңдиктеги регион-дук етаморфизмделишинен пайда болот. Негизинен керамика ө. ж-нда фарфор даярдоодо колдонулат. «ВОЛНА» — күн сайын чыккан боль-шевикчил легалдык газета. Петер-бургда 1906-ж. 26-апрелден (9-май) 24-майга (6-июнь) чейин 25 номери чыккан. Иш жүзүндө газетанын редактору В. И. Ленин болгон. Редколлегиянын составына В. В. Боровский м-н М. С. Ольминский кирген. Газетанын редакциясына А. В. Луначарский, И. И. Скворцов-Степанов ж. б. катышкан. Газетага В. И. Лениндин 27 макаласы м-н заметкасы жарыяланган. «В.» меныпевиктер м-н кадет-тердин конституциялык жалган ише-нимдерин ашкерелеп, пролетариатты падышалык самодержавиеге каршы күрөшкө чакырган. Газета полиция тарабынан куугунтукка алынып, тыюу салынгандыктан, 1906-ж. 24-майдан чыкпай калган. Бирок анын ордуна 1906-ж. 26-майдан «Вперёд» газетасы чыгарыла баштаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *