ВОЛКОВЕНКО Афанасий Иванович (1907—6. И. 1944) — Сов. Союз. Баатыры. Сов. Армияга чакырылганча (1941) Фрунзе ш-ндагы «Кондитер» артелинде иштеген. Улуу Ата Мек. согушта 1-гвард. атчандар дивизиясы-на караштуу 6-гвард. атчандар толкунда эскадрондун командири. В. Мо-сальский ж-а Варшава шосселерй үчүн уруштарга, Вязьма, Житомир, Луцк ш-ларын бошотуу үчүн салгы-лагптарга катышкан. В. согушуп жүрүп Чехосл-янын чек арасына чейин жеткен. 1944-ж. 6-ноябрда В. бендер-чилер колдуу болуп өлгөн.

от 123