ВОЛГА ГЭСи

ВОЛГА ГЭСи КПССтин 22-съез-д и а т н.— дүйнөдөгү ири ГЭСтердин бири. Волга д-нын төмөнкү агымында, Волгоград гя-нын түндүгүндө. Кубаттуулугу 2,54 Гвт (2,54 млн кет), жылына 11,1 млрд кет-с энергия иштеп чыгарат. 1951-ж. курула баштап, 1958-ж. З агрегаты, 1962-ж. акыркы 22-агрегаты ишке берилген. Гидро-түйүндүн составына бетон ж-а бетон-суз плотина, ГЭС имараты, суу деңгээлин жөндөөчү, кеме өткөрүүчү курулуш, Волга-Ахтуба каналы ж-а балык өткөрме курулуштар кирет. ГЭСтин имаратына ар биринин кубаттуулугу 115 Жет (115 миң кет} болгон 22 гидроагрегат ж-а кичине агрегат (кубаттуулугу 11 Иет) орнотулган. ГЭС—СССРдин Европа бөлүгүндөгү энергетика системасынын орчундуу түйүнү. Анын электр энергиясы Москвага, Түш. энергетика системасына ж-а Волга боюндагы райондорго берилет.
ВОЛГА ГЭСи В. И. Л е н и н ат н.— дүйнөдөгү ири ГЭСтердин бири, Волга д-нда, Куйбышев ш-нын түндүгүндө. Кубаттуулугу 2,3 Гвт- (2,3 млн кет). Жылына 11 млрд кет-с электр энергиясын иштеп чыгарат. Ал 1950-ж. курула баштап, 1955-ж. алгачкы агрегаты ишке киргизилип, 1957-ж. станция толук пайдаланууга берилген. Гидротүйундүн составына бетон ж-а бетонсуз плотина, ГЭСтин имараты, суу деңгээлин жөндөөчү, кеме өткөрүүчү курулуш ж-а кеме токтоо-чу жай кирет. Гидротүйундүн суу тосмосу Куйбышев суу сактагычын пайда кылган. ГЭСтин имаратына ар биринин кубаттуулугу 115 Мвт (115 миң кет) болгон 20 агрегат орнотулган. Станция — СССРдин Европа бөлүгүндөгү энергетика системасынын негизги түйүнү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *