ВОЛГА БОЮ ЭКОНОМИКАЛЫК РАЙОНУ

ВОЛГА БОЮ ЭКОНОМИКАЛЫК РАЙОНУ — РСФСРдин көп улуттуу ири экон. райондорунун бири. Анын составына Астрахань, Волгоград, Саратов, Куйбышев, Ульянов, Пенза областтары; Татар, Башкырт ж-а Калмак АССРлери кирет. Аянты 680 миң км2. Калкы 18,8 млн (1974), орт. жышт. 1 км2 жерге 27,2 киши. Шаар калкы 62%. Чыгыш Европа түздүгү-нүн түш.-чыгыш бөлүгүндө, Волга боюнун токой, токойлуу-талаа, талаа ж-а жарым чөл зоналарынан орун алган. Климаты мелүүн континент-тик. Райондун түн.-батышы (Волганын оң жээги) жаан-чачындуу (жылына 500—550 мм), түш.-чыгышты карай жаан-чачын азаят (жылына ЗОО мм). Июлдун орт. темп-расы 20°С, январда минималдык орт. темп-расы —14°С (түн.)—10°С (түш.). Бул район нефть, газ, темир ж-а түстүү металл кендери (Башкырт АССРи), кайнатма туз, күкүрт, цемент ж. б. табигый ресурстарга бай. «Достук» нефть жүргүчү ушул райондон башталат. Райондо союздук маанидеги ири нефть ө. ж. комплекси бар, машина куруу ж-а металл иштетүү, электр энергет. ж-а тамак-аш ө. ж. жакшы өнүккөн. А. ч-сы негизинен жашылча, горчица, шалы, күн карама өстүрүүгө адистешкен. А. ч-га жарактуу жер 47,9 млн га, анын ичинен айдоосу — 29,9 млн га, жайыты м-н чабыядысы—17,4 млн га (1973). Район өлкөнүн ири мал чарба райондорунун бири, негизги тармактары— уй ж-а кой чарбачылыгы. Райондун геогр. абалы өлкөнүн бардык экон. райондору м-н байланышууга ыңгайлуу шарт түзөт. Бул зкон. район өлкөнүн маанилүү (транзит) жолдорунун тоомунда, ошол үчүн ал т. ж. ж-а дарыя транспортторунун бүткүл союздук тармагына айланды.
Ад.: Поволжье, Экономико-географическая характеристика, М., 1957; Д о л г о п о-л о в К. В., Федорова Е. Ф., Поволжье. Экономико-географический очерк, М., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *