ВОЛГА БОЮНДАГЫ ТЕМИР ЖОЛ Рязань—Урал ж-а Сталинград т. ж-дорунун базасында 1953-ж. түзүлгөн. Башкармасы Саратов гя-нда. Жол Уралды СССРдин борб. бөлүгү, О. Азпя, Кавказ ж-а Донбасс м-н бай-ланыштырат. Уз. 3149 км. Негизинен Саратов, Астрахань, Волгоград обл-тарынын аймагынан өтөт. Т. ж. аркылуу көбүнчө трактор, металл, нефть, нефть материалдары, сланец, цемент, карагай, а. ч. азык-түлүгү ташылат.

от 123