ВОЛБШОВ

ВОЛБШОВ Борис Валентинович (18.. 12. 1934-ж. т.) — СССРдин учкуч космонавты, полковник, эки жолу Сов. Союз. Баатыры (22. 1. 1969; 1. 9. 1976). 1958-жыл-дан КПСС мүчөсү. 1956-ж. Волгоград аскер ави-ац. окуу жайын бүтүргөндөн кийин авиац. бөлүктөрдө аскердик милдетин өтөйт. 1968-ж. Москвадагы Аскер-аба инж. академияны бүтүргөн. 1960-жыл-дан космонавт-тар отрядында. 1969-ж. 15— 18-январда А. Б. Елисеев ж-а Е. Е. Хрунов м-н «Союз-5» космос кемеси-нин командири болуп космосто учкан. В. «Союз-4» космос кемесинин командири В. А. Шаталов м-н бирге «Союз-4» ж-а «Союз-5» кемелеринин жакындатуу ж-а биригишүү экспе-рименттерин жүргүзүп, космонавттар Елисеев м-н Хруновдун космосто «Союз-4» кемесине өтүүсүн камсыз кылган. В. космосто болгон 72 с 46 мин убакыт ичинде Жерди 50 жолу айланып чыккан. 1976-ж. 6-июлда «Союз-21» космос кемесинин командири болуп космосто (В. М. /Колобов м-н бирге) экинчи жолу учту. Эртеси 7-июлда, Жерди он алтынчы жолу айланып бара жатканда «Союз-21» кемеси 1976-жыл 22-июндан бери космосто учуп жүргөн «Салют-5» ил. станциясына ашташып биригишкенден кийин космонавттар транспорт кемесинен ил. станцияга өтүштү. Алар ил. станцияда 48 сутка болушуп, кеңири ж-а баалуу ил. иштер жүргүзүштү. 1976-ж. 24-августта «Союз-21» транспорт кемеси «Салют-5» орбиталык ил. станциядан кайра бөлүнүп, космонавттар кондурулуучу аппарат м-н ошол эле күнү жерге конушту. Эки Ленин ордени, Кызыл Жылдыз ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *