ВОКРУГ СВЕТА

«ВОКРУГ СВЕТА» —ай сайын чыгуучу ил. көркөм журнал, ВЛКСМ БКнын органы (1931). «В. с» пе-тербургдук басма сөз кызматкери М. О. Вольф тарабынан 1861-ж. негизделген ушул эле наамдагы журналдын уландысы. Бул журналды басуу 1869-ж. токтотулуп коюлган. 1885-жылдан М. Вернердин редакциясы м-н кайра чыгарыла баштаган. 1891—1917-ж. И. Д. Сытин чыгарган. «В. с-нын» Окт. рев-ясына чейинки сандары демокр. мүнөздө болгон. 1927-ж. сов. журнал катары калыбына келтирилген. 1938-жылга чейин Ленинградда басылган, 1938-жылдан Москвада чыгат. «В. с-да» саякаттар, ар кайсы элдердин турмуш-тиричилиги, байыркы ж-а азыркы цивилизациялар ж-дө материал, укмуштуу окуялуу ж-а фантастикалык жанрдагы чыг-лар жарыяланат. Тиражы 2 500 000 (1976).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *