ВОКАЛИЗ

ВОКАЛИЗ (лат. vocalis — үндүү тыбыш; үн чыгаруучу, ырдоочу) — сөзү жок, асыресе жалаң үндүү тыбыштар м-н ырдоого арналган муз. чыгарма. Демейде ырчылар В. аркылуу доошунун угумдуулугун арттырып, ырдоо техникасын өнүктүрөт. В. түрүндө концертте аткарууга арналган пьесалар да жазылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *