ВОКАЛИЗ

ВОКАЛИЗ (лат. vocalis — үндүү тыбыш; үн чыгаруучу, ырдоочу) — сөзү жок, асыресе жалаң үндүү тыбыштар м-н ырдоого арналган муз. чыгарма. Демейде ырчылар В. аркылуу доошунун угумдуулугун арттырып, ырдоо техникасын өнүктүрөт. В. түрүндө концертте аткарууга арналган пьесалар да жазылат.

Author: 123

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *