ВОКАЛИЗМ

ВОКАЛИЗМ — ар бир тилдеги үндүү тыбыштардын системасы.