ВОКАЛИЗМ

от123

Июн 26, 2020

ВОКАЛИЗМ — ар бир тилдеги үндүү тыбыштардын системасы.

от 123