ВОКАЛДЫК МУЗЫКА

ВОКАЛДЫК МУЗЫКА — муз. аспаптар коштоп же когптобой ырдоо үчүн чыгарылган музыка. В. м. ар кандай жанр да, ар түркүн стилде, түрдүү үнгө ылайык жазылат. Вокалдык аткаруу жеке (соло), ансамбль же хор түрүндө болот. В. м. конңерттик-эс-традалык практикада ж-а театрда (опера, оперетта, муз. драма ж. б.) кеңири пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *