ВОЙКОВ

ВОЙКОВ Пётр Лазаревич [1 (13). 8. 1888—7. 6. 1927] — Россиядагы рев-ячыл кыймылдын активдүү катышуучусу, сов. дипломат. 1903—17-ж. меньшевик. Рев-ячыл иши үчүн гам-назиядан ж-а Петербург тоо-кен ин-тунан чыгарылган. 1907-ж. Швейцарияга кетет да, 1917-ж. Россияга кайтып, ошол жылдын августунда РСДРП (б) ге өтөт. Октябрда Екатеринбург обл. профсоюз бюросунун секретары ж-а шаар Думасынын пред-ли; 1918-ж. Урал советинин жабдуу комиссары. 1919-ж. Центросоюз башкармасынын пред-лине орун басар, 1920-ж. Тышкы соода эл комиссариатынын коллегия мүчөсү, 1921-ж. «Северолес» мамл. трестинин пред-лине орун басар. 1924-ж. октябрдан СССРдин Польшадагы полномочиелүү өкүлү. В-ду Варшавада ак гвардия-чылар өлтүргөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *