ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич [18. 11(1. 12). 1903—30. 9. 1950] — сов. мамлекеттик ж-а парт, ишмер, СССР ИАнын акад. (1943). 1919-жыл-дан Компартия мүчөсү.1921 -ж. Сверд-зов атн. Коммунисттик ун-тте, 1928— 21-ж. Кызыл профессура экон. ин-ттада окуган. 1919—38-ж. Тула, Донбасс ж-а Ленинградда парт, ж-а сов. жетекчи кызматтарда иштеген. 1938-эсылдан СССР Мамл. пландоо комиссиясынын пред-ли. 1939-жылдан СССР ЭКСтин пред-линин орун басары, 1941-жылдан СССР Мин. Советинин Пред-линин биринчи орун басары. Улуу Ата Мек. согуш убагында Мамл. коргоо комитетинин мүчөсү, 1943-ж. немец фашист баскынчыла-рынан бошотулган райондордун эл чарбасын калыбына келтирүү б-ча СССР ЭКСтин алдындагы комитеттин мүчөсү. ВКП(б)нин 17-съездинде (1934) Сов. контроль комиссиясынын мүчөсү, 18-съездде (1939) ВКП (б) БКнын мүчөсү. 1941-ж. фев-ралдан ВКП (б) БКнын Саясий бюросунун мүчөлүгүнө кандидат, СССР Жог. Советинин (2-шайл.) депутаты. «Ата Мекендик согуш учурундагы СССРдин согуш экономикасы» (1947) ж. б. эмгектердин автору. СССР мамл. сыйл. лауреаты (1948). Эки Ленин ордени м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *