ВОЕИКОВ

ВОЕИКОВ Александр Иванович [8 (20). 5. 1842, Москва —27. 1 (9. 2). 1916, Петроград] — орус климатологу ж-а географы, Петербург ИАнын корр. мүчөсү (1910), Россияда климатология илимине негиз салуучу. Петербург ун-тинин проф. (1885). О зия ж-а Каз-нга келип байкоо жүр түзгөн (1912). В. ил. эмгөктеринд! мөтеорол. кубулуштарды ж-а клима’ процесстерин изилдеген. Закавказьед* чай, цитрус, О. Азияда тозонун баа луу сортторун өстүрүү мүмкүнчүлү тун аныктаган. В. климаттык ж-а ге огр. кубулуштарды изилдөө үчүн би ринчилерден болуп баланс методу! колдонгон. В-дун эмгектери палеокли матология, айыл чарба метеорология сы, фенология илимдеринин негизи! түзгөн. Ил. эмгеги үчүн Орус геогр коому аны Чоң алтын медаль м-г сыйлаган. В. «Метеорологически! вестник» (1891—1935) аттуу метео род. 1-журналды негиздеген. Россия нын ж-а чет өлкөлөрдүн көптөгөн ил коомдорунун мүчөсү болгон. Ленин граддагы Геофиз. Обсерваториям . И. Воейковдун ысымы беркиге* (1949). Чыг.: Избр. соч., т. 1—4, М.—Л., 1948— 57.
Ад.: Т и м а ш е в А. К., А. И. Воей-ков, М., 1957.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *