ВЛКСМ СЪЕЗДИ

ВЛКСМ СЪЕЗДИ — Бүткүл союздук Лениндик Коммунисттик Жаштар Союзунун жог. органы. Ал төрт жылда бир мертебе чакырылат, анын боло турган убактысы м-н кун тартиби бир жарым ай мурда жарыяланат, съездге катыша турган өкүлдүк нор-масын ВЛКСМ БК белгилейт. Съезд ВЛКСМ БКнын ж-а Борб. текшерүү комиссиясынын отчётторун угат ж-а талкуулайт; зарыл болгондо комсомолдун Уставын кайрадан карап чыгат ж-а өзгөртүүлөр киргизет; комсомол жумушунун жалпы багытын ж-а ВЛКСМдин кезектеги милдеттерин белгилейт, ВЛКСМ БКны ж-а Борб. текшерүү комиссиясын шайлайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *