ВЛКСМ КЫРГЫЗ ОБЛАСТТЫК КОМИТЕТИ

ВЛКСМ КЫРГЫЗ ОБЛАСТТЫК КОМИТЕТИ, к. Кыргызстан Лениндик Коммунисттик Жаштар Союзу.