ВЛКСМ КЫРГЫЗ ОБЛАСТТЫК КОМИТЕТИ, к. Кыргызстан Лениндик Коммунисттик Жаштар Союзу.

от 123