ВЛКСМ БОРБОРДУК ТЕКШЕРҮҮ КОМИССИЯСЫ — комсомолдун борб. органдарында иштердин тез ж-а туура аткарылышын, ВЛКСМ БКнын аппаратынын так иштешин, БКнын кассасын ж-а бюджетинин аткарылышын ревизиялоочу шайланма орган. Комиссия съездде шайланат ж-а ага отчёт берип турат.

от 123