ВЛАДЙМИРЦОВ

ВЛАДЙМИРЦОВ Борис Яковлевич (20. 7. 1884—17. 8. 1931) — сов. ири илимпоз, проф. (1921), акад. (1929). Петербург ун-тинин чыгыш тилдер ф-тетин бүтүргөн (1909). В.— монгол тили, ад-ты, тарыхы, этнографиясы б-ча белгилүү изилдөөчү. Монголияда бир нече ирет экспедицияда болуп, монгол, бурят, ойрот элдеринин оозеки чыг-ларынын үлгүлөрүн жыйнап ж-а бастырып, илимдин энчиси кылган. Монгол тили б-ча «Монгол жазма тили менен халхас тилинин салыштырма грамматикасы» (1929), «Монгол-ойрот баатырдык эпосу» (1923) деген ж-а «Методдордун коомдук түзүлүшү. Монгол көчмөн феодализми» (1934) деген фундаменттүү эмгектери бар. В. өз эмгектери м-н өлкөбүздүн монгол таануу илимине зор салым кошкон.
Ад.: Ш а с тин а Н. П., Б. Я. Влади-мирцов, в кн.: Филология и история монгольских народов, М., 1958 (библ.). ВЛАСОВ Владимир Александрович (7. 1. 1903-ж. т., Москва) — сов. композитор, кыргыз профессионал музы-касына негиз салгандардын бири. Кыргыз ССР эл артисти (1946), РСФСРдин иск-вого эмг. сиң. ишмери (1947). В. Чайковский атн. мамл. консерваторияны бүтүрүп (1929), Москванын муз. окуу жайларында музыка теориясы ж-а скрипкада ойноо б-ча сабак берген. 1926—36-ж. МХАТта дирижёр, 1936—42-ж. Фрунзе ш-ндагы муз. драма театрында көркөм жетекчи, 1943—49-ж. Москва филармониясынын директору. Комп-лор А. Малдыбаев, В. Фере м-н бирге Кыргыз ССР мамл. гимнине музыка, «Айчүрөк» (1939), «Манас» (1946, Кыргыз ССР мамл. Токтогул атн. сыйлык, 1970), «Токтогул» (1957), «Эл уулу», «Көл боюнда» операла-рын, «Алтын кыз» (1937), «Ажал ордуна» (1938) муз. драмаларын, «Анар» (1940), «Асел» (өзү; 1967) балеттерин жазган. Симф. чыг-лары: «Токтогул поэмасы»’ (1958), «Румын рапсодия-сы» (1955), «Майрамдык увертюра» (1957), «Акын Ленинди ырдайт» (1957) ж. б. Эл аспаптар оркестри үчүн «Сюита», «Баллада» (1964), «Патетикалык рапсодия» (1969) жазган. Кантаталары, симф. ж-а эл аспаптар оркестри үчүн жазылган чыг-лары, ырлары, романстар, чакан аспаптын пьесалары да бар. Ал кыргыз элинин профессионал музыкасынын калыптанышына чоң салым кошкон. В. эки Эмгек Кызыл Туу, «Ардак Белгиси» ордендери ж-а медалдар м-н сыйланган.
Ад.: Виноградов В. С, А. Малдыбаев, В. Власов, В. Фере, М., 1958.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *