ВЛАДИМИР МОНОМАХТЫН УСТАВЫ

ВЛАДИМИР МОНОМАХТЫН УСТАВЫ (1113) — Киевдин улуу князы Владимир Мономахтын закону. В. М. у. Кпевдеги 1113-жылдагы көтөрүлүш басылгандан кийин таптык карама-каршылыктарды жумшартуу максатында түзүлгөн. Анда карыздарды жайгарып берүү тартиби ж-дө айтылып, башы азат эмес калктын ж-а хо-лоптордун ал-абалын бир аз жеңил-

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *