ВЛАДИМИР-ВОЛЫНЬ КНЯЗДЫГЫ — Буг д-нын жог. ж-а ортоңку өзөндө-рүнүн ж-а Припять д-нын оң куйма-ларынын терр-ясындагы феод. орус княздыгы. 10-к-дын аягында волын-дыктардын жеринде түзүлүп, Киев Русуна кирген. Биринчи башкаруучусу — Всеволод Владимирович. 1118-ж. В.-В. к-н В. Мономах басып алып, уулу Андрейди княздыкка олтургу-зат. 1134—54-ж. И. Мстиславич князь болгон. 1154-жылдан Киевден биротоло бөлүнүп кеткен. Р. Мстиславич (1170—1205) ири феодалдарга каршы күрөшүп, 1199-ж. Галиция ж-а Волынь жерлерин бириктирген.

от 123