ВЙДИН ПАДЫШАЛЫГЫ

ВЙДИН ПАДЫШАЛЫГЫ — 14-к-дын 2-жарымындагы Тун.-Батыш Болга-риянын терр-ясындагы ж-а Сербияда-гы феод. мамлекет. В. п. болжол м-н 1363-ж. түзүлгөн. Ошол кезде Болгария падышасы Иван Александр (1331—71-ж. бийлеген) өзү ээлеген жерден ушул терр-яны уулу Иван Страцимирге бөлүп берген. Атасы өлгөндөн кийин Иван Страцимир София областын кошуп алган. 1365-ж. В. п-н венгрлер басып алат; 1369-ж. Страңи-мирдин бийлиги венгр вассалы катары кайра калыбына келтирилет. 1388-ж. түрк жортуулунан кийин Страцимир түрк вассалы болуп калат. Крест жортуулу (1396) оңунан чыкпай калгандан кийин В. п-н түрк султаны Баязид өзүнө каратып алган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *