ВЙДЕОЖАЗУУ

ВЙДЕОЖАЗУУ (видео… ж-а жазуу)— сүрөттөлүштү кайра көрсөтүү үчүн телекөрсөтүү, радиолокаңиялык ж. б. сигналдарды магниттик лентага же киноплёнкага жазып алуу. Сигналдар дискага термопластикалык ж-а мех. ыкма м-н жазылганда андан грампластинкалар даярдалат. Телекөрсөтүүдөн В.— документтуү ж-а көркөм программаларды көпкө сактоонун негизги жолдорунун бири. Сигналдарды киноплёнкага жазып, ал плёнканы өңүнө чыгарып, көбөйтүп басып чыгарганга ж-а монтаждаган-га караганда видеомагнитофонго В. программадагы берүүлөрдү бүтүндөй же анын айрым бөлүгүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Магниттик плёнка-дагы жазылган сүрөттөлүштөрдү бир нече жолу өчүрүп, ага сигналдарды жаңыдан жазууга болот. В. аркылуу телекөрсөтүү программалары алыс аралыкка берилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *