ВИЦЕ

от123

Июн 25, 2020

ВИЦЕ… (лат. vice — ордуна) — татаал сөздөрдүн «орун басар», «жардамчы» деген маанилерди туюндуруучу бөлүгү, мис, вице-адмирал, вице-президент.

от 123