ВИТ ТЕ Сергей Юльевич

ВИТ ТЕ Сергей Юльевич [17(29). 6. 1849—28. 2(13.3). 1915]—орус мамл. ишмери. Финансы министри (1892— 93); министрлер комитетинин (1903— 05), министрлер советинин (1905—06) пред-ли. Орус капитализминин өөрчүшүнө көмөктөшкөн саясат жүргүзүп, чет элдик капиталдын тартылып шын колдогон. В-нин демилгеси б-ча вино монополиясы киргизилип (1894), Сибирь т. ж. магистралы курулган; акча реформасы жүргүзүлүп (1897), ага ылайык кредит акчасын алтынга эркин айырбаштоо тартиби орнотулган. Тышкы саясатта орус-француз союзун чыңдоону жактаган. Портсмут тынчтык договорун (1905) түзгөн делегацияны башкарган. 1905—07-жылдагы рев-яны либералчыл бурж. убада берүү, элге репрессия жасоо жолу м-н басууга далалаттанган. Он жетинчи октябрдагы манифест (1905) В-нин демилгеси б-ча жарыяланган. В. 1906-ж. отставкага чыккан. Падыша өкмөтүнүн тышкы саясатын баяндаган «Эскерүүлөр» (1907—12) жазган.
Ад.: Ленин В. И., Кытай согушу, Чыг., кырг. 1-бас, 4-т.; ошонуку, «Зем-ствону куугунтуктоочулар жана либера-лизмдин Аннибалдары», 5-т; Т ар л е Е. В., Граф С. Ю. Битте. Опыт характеристики внешней политики, Л., 1927.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *