ВИТЙМ БӨКСӨ ТООСУ—Витим д-нын —от. агымынын алабында жайгашкан бөксө тоо. Бурят АССРинин ж-а Чита обл-нын аймагында. Орт. бийикт. 1200—1600 м, эң бийик жери 1900 м. Кристаллдык сланец, гранит, базальт тоо тектеринен түзүлгөн. Байыркы жанар тоолордун 15төн ашык конусу бар. В. б. т-н ийне жалбырактуу тайга, бадал, шалбаа ж-а саз каптап жатат.
ВИТРАЖ (лат. vitrum — айнек) — ор-наменттүү жө сюжеттүү декоратив-дик композиция. Ал ар түрдүү түстөгү айнектерден же жарык өткөргүч материалдардан жасалып, терезе, эшик ж. б. бош жерлерге ж-а өзүнчө панно түрүндө орнотулат. Курулуш практикасында В. дөп имарат маң-дайынын туташ айнектелишин айтышат. 13—14-к-да готика соборлоруна майда ж-а ар түрдүү формадагы коргошун м-н бири бирине бекитилген В-дар коюлган. 20-к-да кум бүрккүч аппараттардын жардамы м-н иштетүү, ойдуруу (жедирүү), гравирлөө ыгы В. жасоо практикасына кеңири киргизилди. Сов. арх-ранын өсүп-өр-күндөшү В-дын көркөмдүк ж-а турмуш-тиричиликтеги милдеттеринин жаңыча чечилишине мүмкүнчүлүк түзүүдө.
Ад.: Минухин Е. , Витражи, Рига, 1959

от 123