ВИТГЕНШТЕЙН

от123

Июн 25, 2020

ВИТГЕНШТЕЙН Людвиг (26. 4.1889— 29. 4. 1951) — австриялык философ, логик, аналит. философиянын өкүлү. 1929-жылдан Англияда жашаган. 1939 —47-ж. Кембриж ун-тинин проф. «Логика-философиялык трактат» деген эмгегинде логикалык жетик «иде-алдуу» жасалма тилди түзүү программасын сунуш кылган. Матем. логиканын тили «идеалдуу» тилдин үлгүсү болуп, философияны маанисиз маселелерден арылтат деп үмүттөнгөн. Кийинчерээк англ. математик ж-а логик Ф. Рамзайдын, италиялык экономист П. Сраффтын таасирине берилип, кээ бир алгачкы көз караштарынан баш тартат да, 1937-жылдан тилди адамдар ортосундагы байланыш куралы катары карай баштайт. В-дин логикалык атомизм позициясынан логикалык эмпиризмгө ж-а тил ж-дөгү конвенционализм багытына өтүшү лингвистикалык философиянын өнүгүшүнө алып келген.

от 123