ВИТАМИНДҮҮ ӨСҮМДҮКТӨР

ВИТАМИНДҮҮ ӨСҮМДҮКТӨР — составында витаминдери бар өсүмдүктөр. В. ө-дөн өндүрүштө витамин кон-центраттары алынат. Витаминдер негизинен татаал тузүлүштүу өсүмдүктөрдүн клеткаларында пайда болот. Кырг-ндын көп жеринде өскөн ит мурундун ашында аскорбин к-тасы (С витамини) ж-а каротин, К ж-а В витаминдери, малма зат, лимон к-тасы ж-а 10%чө май, зат алмашууну жөн-дөөчү А, Е ж. б. витаминдер бар. Чычырканактын ашында каротин, Е, С, Bi, B2 витаминдери болот. Жүгөрүнүн чаң алгычында ж-а койчу баштыкча өсүмдугүндө К витамини көп. Ал кан токтотуучу (уютуучу) касиетке ээ. Жаңгактын мөмөсү ж-а жалбырагы да витаминге бай; жалбырагынан даярдалган витамин тунмасы элдик медицинада жараны бат айыктыруучу дары катары колдонулат. Жашылчада, мөмө-жемиште, бадал-дарак жалбыра-гында, ар кандай чөптө витаминдер көп. Витаминдер жөнөкөй түзүлүштүн өсүмдүктөрдө (мис, козу карындар) да арбын. В. ө-дөн атайын витаминдүү препарат жасалат, к. Витаминдер, Витаминдуу тоют.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *