ВИСМУТ РУДАЛАРЫ

ВИСМУТ РУДАЛАРЫ —составында казып ж-а бөлүп алууга арзырлык өлчөмдө висмут металлы бар мине-ралдардын жыйындысы. Рудада висмут өзүнүн минералдары, о. эле башка минералдардын кошундусу түрүндө кезигет. Дүйнө б-ча өндүрулүп жаткан висмуттун 90% ке жакыны составында висмуту бар коргошун—цинк, жез, калай ж. б. рудаларынан алынат. Арбын өлчөмдө (1%тен жогору) висмуту бар В. р-нын кени жаратылышта сейрек. Руданын составында кезигүүчү висмуттун минералдары: таза висмут (составындагы Bi 98,5—99%), висмутин Bi2S3 (81,30%), тетрадимит Bi2Te2S (56,3—59,3%), ко-залит Pb2Bi2Ss (42%), бисмит Bi203 (89,7%), бисмутит Bi2C03(OH)4 (88,5— 91,5). Эндоген кендери пайда болушу жагынан гранит интрузиялары м-н байланыштуу болуп, постмагмалык ж-^а гидротерм жолу м-н жаралган. Алардын негизги типтери төмөнкүдөй: составында вольфрамит, берилл, молибденит, висмутин ж-а козалити бар грейзен ж-а кварц тарамчалары; висмутин ж-а висмуттун ар кандай сульфотуздары бар скарндар (шее-литтүү, жездүү ж-а полиметаллдуу); висмуту бар колчедандар; алтын-вис-муттуу, мышьяк-висмуттуу, жез-вис-муттуу, калай-сульфиддүү, висмут минералы м-н висмуту бар полиметаллдуу, кобальт-никель-күмүш-уран-висмуттуу гидротерм кендери. Экзо-гендик шартта алгачкы кендердин бузулуп үбөлөнүшүнөн базобисмутит-түү ж-а бисмутиттүү аллювий ж-а делювий-аллювий кен чачындылары (россыпь) пайда болот. В. р-нын ири кендери чет өлкөлөрдө: Перу (Серро-де-Паско), Канада, Боливия, АКШ ж. б.; СССРде: О. Азия (Адрасман ж. б.) м-н Чыгыш Забайкальеде (Белуха, Букума, Дарасун), Каз-нда (Сары-Арка, Рудалуу Алтай) ж. б. жерлерде бар. Кырг-нда В. р-нын кени Иле Ала-Тоосунан табылган (Миронов кени).
Ад.: Розов Б. И., Висмут, 2 изд., М., 1961; Глазков В. Н., Висмут, Таш., 1969; Рудные месторождения СССР, под ред. акад. В. И. Смирнова, т. 2, М., 1974.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *