ВИСМУТ КЫЧКЫЛДАРЫ— висмут-тун кычкылтек м-н болгон бирикме-лери: Bi203, Bi204, Bi2Os. В-тун үч кыч-кылы Bi203 — жаратылышта бисмит же висмут охрасы аттуу минерал түрүндө кездешет. Ал — оор сары күкүм, ысытканда саргыч кызыл же күрөң түскө өтөт. Сууда эрибейт, кис-лоталарда туздарды пайда кылуу м-н оңой эрийт. Эмаль, керамика боёкто-рун жасоодо колдонулат.

от 123