ВИСКОЗИМЕТР

ВИСКОЗИМЕТР (лат viscosus — илээшкек ж-а … метр)— суюктуктар-дын же газдардын илээшкектигин аныктоочу прибор. Илээшкектикти тамчы методу м-н өлчөөчү 1-прибор-ду орустун улуу окумуштуусу М. В. Ломоносов ойлоп чыгарган (1751). В. ар түрдүү конструкцияда жасалат. Алардын ичинен U түрүндөгү түтүкчөдөн турган капилляр-дык В. кеңири таралган. Илээшкектикти мындай В. м-н өлчөө капилляр-дуу түтүктөр аркылуу белгилүү бир өлчөмдөгү суюктуктун агып чыгуу убактысын өлчөөгө негизделген. Термелүүгө, шариктин төмөн тү-шүшүнө негизделген ротация-лык В-лер бар. Алар өтө илээшкек ар кандай май, желим, боек, асфальт ж-а чайырдын илээшкектигин өлчөөлө колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *