ВИСКИ

от123

Июн 25, 2020

ВИСКИ (англ. whisky — өмүр суусу) — негизинен Англия м-н АКШда таралган күчтүү (көлөмү б-ча 40— 50% спирт кошулган) алкоголдуу ичкилик. Ал дан эгиндеринин ачытылган ширесин бууландыруу жолу м-н алынат. В. даярдоо үчүн буулан-дыруучу ж-а ректификациялоочу ар ТҮРДҮҮ аппараттар колдонулат. В-нин бардык түрлөрүнө арпанын угуту кошулат. Жетилген В-ге хим. таза (дистилляцияланган) суу, тазартыл-ган спирт, кээде жыттуу заттар (экстракт) ж-а шарап аралаштырылып, керектүү сапат берилет.

от 123