ВИРУСТУУ АБОРТ

ВИРУСТУУ АБОРТ—жылкынын жугуштуу ылаңы. Мында бээ тууруна аз калганда кулун салат. Кулундун боору м-н көк боорунда некроздуу өзгөрүү болот. Ылаң АКШ, Япония, Англия, СССР ж. б. жерде кездешет. Мунун ылаңдаткычы — вирус. Ал бээнин чебүндө, сары суусунда учурайт. Ылаң вирус м-н булганган жем-чөп, суу, төшөлгө, кык аркылуу жугат. Ага чалдыккан жылкынын клиникалык белгилери көп байкалбайт. Чан-дасы гана чабалактайт, тердейт; 7— 11 айлыгында кулун салат. Кулун тирүү туулуп, 24—48 с тан кийин өлүп калат. Ылаң өлүү кулундун па-тологиялык өзгөрүүлөрүнүн ж-а се-родиагностиканын негизинде аныкталат. Дарылоо методу табыла элек. Ылаңдан сактоо үчүн бээ жакшы багылып, сапаттуу жем-чөп м-н тоют-тандырылат; кулун салгандары өзүнчө бөлүнүп, короо-сарай ж. б. дезин-фекцияланат. Күнөм ж-а анын чөбү өрттөлөт. Кулун салган бээ 2 айдан кийин үйүргө кошулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *