ВИРУСОЛОГИЯ

ВИРУСОЛОГИЯ, вир о логия, ин-фрамикробиология — клетка ичиндеги субмикроскоптук мите-ви-рустарды изилдеп турган илим. 20-к-дын ортосунда өзүнчө илим катары бөлүнгөн. Вирустуу оорулар өсүм-дүктө, айбанатта ж-а кишиде кеңири таралгандыктан В. мед.-биол. илим-деринде негизги орундардын бирин ээлейт. В. жалпы, медициналык, ве-теринариялык, өсүмдүк ж-а айбанат В-сы болуп бөлүнөт. В-нын эң жаш тармагы — молекулалык биология. Өсүмдүктөрдүн вирустуу илдеттери б-ча биринчи лабор-я Украина өсүмдүк коргоо ин-тунда уюштурулган (1930). Москвада 1946-ж. Д. И. Ивановский атн. В. ин-ту ачылган. В. жалпы вирустардын мол. түзүлүшү, тиричилиги, көбөйүү, таралуу, био-хим. касиеттери, киши, айбанат, өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө тийгизген зыяны, пайдасы тууралуу маселелерди изилдейт. В-лык изилдөөлөр СССРдин ири шаарларында, союздук респ-ка-ларда, анын ичинде Кыргыз ССР ИА-нын Биохимия ж-а физиол. ин-тунун вирусология лабор-ясы м-н Кыргыз ССР саламаттык сактоо мин-восунун Микробиология, эпидемиология ж-а гигиена ил. из. ин-тунда ийгиликтүү жүргүзүлүүдө. В. б-ча «Вопросы вирусологии» журналы (1956) Москвада чыгат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *