ВИРУЛЕНТТҮҮЛҮК

ВИРУЛЕНТТҮҮЛҮК (лат. virulen-tus — уулуу) — жугуштуу ооруларды козгоочу микробдордун (вирустар-дын) оору жуктургучтуулугу. Ал инфекциялык агенттин касиетине ж-а оору жугуучу организмдин сезгичти-гине жараша болот. В-түн кубаты микроб же вирус пайда кылган оорулардын күчү м-н, о. эле инфекциялык агенттин айбанаттарды (экспери-ментте) өлүмгө дуушар кылуучу дозасы м-н текшерилет. В-тү микроор-ганизмдердин организмге кирип, андан көбөйүшү ж-а таралышы гана туудурбастан, микроб же вирустун уу заттарды (токсиндөрди) бөлүп чыгарышы да жаратат. В. микробдун (вирустун) түрдүк белгиси гана эмес, ар түрдүү чектеги жалпы белгиси да болот. Түрдүү ыктардын (жог. темп-ранын, кургатуунун, нурга кактоо-нун, дезинфекциялоочу эритмелер-дин) таасири м-н В-тү кубаттанды-рууга же алсыздандырууга мүмкүн. Алсыздандырылган тирүү вакцина-лар жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *