ВИРТУОЗ

ВИРТУОЗ (итал. virtuoso, лат. virtus — күч, талант) — өз өнөрүнүн ык-тарын өтө мыкты билген өнөрпоз (музыкант, артист, сүрөтчү). Бул сөз көбүнчө муз. аспаптарда чебер ойноо-чуларга ж-а ырчыларга карата көп айтылат. Мис., Токтогул, Атай, Кара Молдо комуз чертүүнүн В-дору болушкан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *