ВИРГЙН АРАЛДАРЫ, Вёржин аралдары — Вест-Индиядагы майда аралдардын (ЮОгө жакын) тобу. Улуу Британияга [153 км2, 9 миң киши (1968)], АКШга [344 км2, 56 миң киши (1968)] таандык. Негизинен аки таш тектеринен турат. Ири аралдар-да (Сент-Томас, Тортола ж. б.) байыркы кристаллдык ж-а жанар тоо массивдери бар. Абс. бийикт. 543 м ге чейин. Климаты тропиктик. Дайыма жашыл токойлордун калдыктары сак- талган. Бал камыш, жашылча өстүрүү ж-а мал чарбачылыгы өнүккөн. Сыртка кант, ром, мал чыгарат. В. а-н 1494-ж. Х. Колумб ачкан.

от 123